Geestelijke Gezondheidszorg

Algemene sociale diensten

De algemene sociale dienstverlening omvat onder andere leefloon, psychosociale begeleiding, juridische informatie en advies, schuldbemiddeling, materiële hulpverlening, … voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. De sociaal werker van de onthaaldienst zal je ondersteunen en samen met jou zoeken naar oplossingen. Als de sociale dienst niet alle problemen kan oplossen, kan zij je doorverwijzen naar andere gespecialiseerde diensten of instellingen. 

Er zijn drie organisaties met een duidelijke onthaalopdracht:

  • Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
  • Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
  • Dienst Maatschappelijk Werk van het Ziekenfonds
 

Elk van deze organisaties biedt een breed onthaal aan en heeft daarnaast bepaalde eigen expertise in het begeleiden en ondersteunen van mensen met welzijnsvragen. 

Hier komt een rechtenvrije foto van OCMW Aalst ? 

 

Aanbod

  • Breed onthaal
  • Budgetbegeleiding
  • Thuislozenwerking
  • Straathoekwerk
  • Ombudsdiensten

Nuttige info

sociale rechten

Er bestaan heel wat sociale rechten en voordelen waar je beroep op kunt doen. Je moet er vaak een aanvraag voor doen en een attest kunnen voorleggen. Dat papierwerk vormt vaak een drempel. Op deze pagina vind je organisaties die je daarmee kunnen helpen.

 

Organisaties