Relaties en seksualiteit

Individuele en relationele vragen

Je kan bij de onthaaldiensten gratis terecht met elke vraag, bezorgdheid of probleem. Een hulpverlener zal je helpen met het verhelderen van je vraag en je situatie. Zij geven je advies en informatie of kortdurende hulp. Sommige situaties en problemen vragen een grondige aanpak. Wanneer je nood hebt aan meer dan enkele gesprekken, bieden ze begeleiding of verwijzen ze je door naar een andere dienst.

Je kan ook raad vragen aan je vertrouwde huisarts en informeer naar eventuele terugbetaling bij je ziekenfonds.

Er bestaan ook specifieke diensten rond relaties en seksualiteit.

Hier komt een rechtenvrije foto van OCMW Aalst ? 

 

Aanbod

  • Breed onthaal
  • Budgetbegeleiding
  • Thuislozenwerking
  • Straathoekwerk
  • Ombudsdiensten

Nuttige info

sociale rechten

Er bestaan heel wat sociale rechten en voordelen waar je beroep op kunt doen. Je moet er vaak een aanvraag voor doen en een attest kunnen voorleggen. Dat papierwerk vormt vaak een drempel. Op deze pagina vind je organisaties die je daarmee kunnen helpen.

 

Organisaties