Thuiszorg

Thuiszorg

De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijnsgezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde zorg/verpleging. Thuiszorg gaat om heel concrete taken: eten, wassen, een oogje in het zeil houden … De dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds maakt je wegwijs in het aanbod. 

Thuiszorg is niet (volledig) gratis. Er bestaan ook tegemoetkomingen die de financiële last kunnen verlichten. Vraag na waar je recht op hebt bij een lokaal dienstencentrum in je buurt, een welzijnsbureau in je buurt of de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. Een maatschappelijk werker kan je helpen met de administratie voor de aanvraag.

Hier komt een rechtenvrije foto van OCMW Aalst ? 

 

Aanbod

  • Breed onthaal
  • Budgetbegeleiding
  • Thuislozenwerking
  • Straathoekwerk
  • Ombudsdiensten

Nuttige info

sociale rechten

Er bestaan heel wat sociale rechten en voordelen waar je beroep op kunt doen. Je moet er vaak een aanvraag voor doen en een attest kunnen voorleggen. Dat papierwerk vormt vaak een drempel. Op deze pagina vind je organisaties die je daarmee kunnen helpen.

 

Organisaties

Previous
Next